Zapisy na rok szkolny 2016/2017

Przyjmujemy zapisy do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum na rok szkolny 2016/2017.

Aby zapisać dziecko należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, i obowiązujące załączniki.

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć należy dostarczyć do Kierownika Placówki także kopię aktu urodzenia lub paszportu dziecka ( do wglądu) a także zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły meksykańskiej.