Konkurs Recytatorski "Niepodległa 2017-2020"

Konkurs recytatorki w SPK przy Ambasadzie RP w Meksyku

 

 

         Ekspresja emocji wyrażana w języku dziecka umyka utartym ścieżkom, nudnym schematom i gotowym rozwiązaniom stylistycznym. Dlatego uroczystości rocznicowe wydarzeń dużych i tych pomniejszych, winny być uwieńczone taką aktywnością intelektualną, która zaprowadzi ucznia w te rejestry języka, których na co dzień nie aktywizuje. Zmagania recytatorskie dają znakomitą ku temu okazję.

         Zorganizowany w ramach programu „Niepodległa 2017 – 2021” tegoroczny konkurs przeniósł nas do polskich miast, natury, przypomniał postacie historyczne oraz wskazał – jak w wierszu „Polska” Antoniego Słonimskiego – że ojczyzna może leżeć również pomiędzy kartami słownika naszego języka. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Wśród młodszych uczestników dominowały krótkie wiersze polskich klasyków literatury dziecięcej. Niełatwe, naszpikowane archaizmami i wyrazami dźwiękonaśladowczymi utwory, stanowiły duże wyzwanie dla naszych podopiecznych, z którym poradzili sobie jednak koncertowo.

         W wystąpieniach starszych uczniów pojawiły się natomiast słowa poważne i pojęcia wzniosłe. Wybrzmiał ton wysoki, znaczony nazwiskami Zbigniewa Herberta czy Jana Polkowskiego. Młodzi ludzie z przejęciem, ale bez emfazy i niepotrzebnego, taniego aktorstwa, przypomnieli pamiętny apel z „Przesłania Pana Cogito”, aktualizując pytania o właściwe strategie zachowania się jednostki w czasie kryzysu i nadużyć władzy.

         Tegorocznymi laureatami zostali Izabela Vazquez-Olzacka  i Javier Frechilla Kałamarz. Ich recytacje charakteryzowały się nie tylko znakomitym opanowaniem tekstu na każdym poziomie języka mówionego, ale były zarazem ubarwione ciekawym strojem i niebanalnym, delikatnym gestem.

Serdecznie gratulacje dla laureatów !

Laureaci Konkursu