REKRUTACJA NAUCZYCIELI

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  PRZY  AMBASADZIE RP W MEKSYKU, POSZUKUJE NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, NA ROK 2017-2018. 

WYMAGANA DOKUMENTACJA KOMPLETNA: DYPLOM UKOÑCZENIA STUDIÓW Z NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO, ZASWIADCZENIE LEKARSKIE, ZASWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.

ZGLOSZENIA PROSIMY KIEROWAC NA ADRES MAILOWY KIEROWNIKA SPK: hannakotskiba@gmail.com