Swięto Niepodległości

Przygotowania do rocznicy Święta Niepodległości Polski

       listopad 2Pierwszą połowę listopada w Polsce odróżnia od tego okresu w Meksyku rzecz jedna, lecz zasadnicza. To pogoda. Słońce z reguły nie żałuje swojego żaru amerykańskiemu państwu. W edukacji jednak istnieje pewna analogia, jeśli mówimy oczywiście o polskiej szkole. W tym czasie bowiem dzieci ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego łączy z ich rówieśnikami w Polsce aktywność, która ma na celu upamiętnienie najważniejszego dla naszego kraju wydarzenia historycznego dwudziestego wieku. Z okazji Święta Niepodległości nasi uczniowie „szlifowali” więc śpiewanie hymnu narodowego oraz uczyli się okolicznościowych wierszy. Bardzo ważnym elementem naszych sobotnich zajęć była dostępna w Internecie prezentacja multimedialna. Po krótkim wprowadzeniu Pani Kierownik Hanny Kot – Arredondo, dzieci zapoznały się w atrakcyjnej, animowanej formie, z symbolami, bohaterami i wydarzeniami związanymi z historią zmian, jakie nastąpiły w roku 1918. Nie zabrakło również zabawy polegającej na ułożeniu białego orła a potem słów hymnu narodowego, którego prezentację przygotowujemy na uroczyste spotkanie w Ambasadzie RP w Meksyku dnia 10 listopada 2016.

litopad 2