Rozpoczęcie roku szkolnego w SPK w Meksyku

Rozpoczęcie roku szkolnego w SPK przy Ambasadzie RP w Meksyku

 

Czy początek września może nam się wiązać w kalendarzu z czymś innym, niż rozpoczęcie szkolnej nauki? Pewnie i może, ale większość z nas łączy ten czas właśnie z powrotem do szkoły. Zatem jak co roku rodzice, dzieci, nauczyciele oraz przedstawiciel ambasady spotkali się w SPK na uroczystej inauguracji zajęć. W pierwszych słowach Pani Kierownik Hanna Kot – Arredondo przywitała wszystkich zebranych i opowiedziała w kilku słowach o planach na najbliższy rok. Nauczanie będzie miało miejsce na trzech stopniach zaawansowania, a literatura, historia i geografia Polski będzie stanowić podstawę nauki. Pani Kierownik wyraziła nadzieję, iż – jak to już jest w zwyczaju – współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami i ambasadą będzie się układać znakomicie. Kolejną osobą, która zabrała głos, był konsul Ambasady RP w Meksyku, Pan Andrzej Lisowski. W swoim przemówieniu podkreślił bardzo istotną rzecz. Polska jest obecnie jednym z liderów wzrostu ekonomicznego w Europie. Mamy zarazem do czynienia z erupcją inicjatyw kulturalnych w naszym kraju, a polskie uczelnie wyższe dysponują ciekawą ofertą edukacyjną. Nauka polskiego może być zatem paszportem do ciekawej kariery zawodowej i interesującego życia w Polsce. Na koniec Pan Konsul życzył wszystkim powodzenia i dobrych wyników.

 

Pomimo tego, że wciąż trwa pora deszczowa, rozstaliśmy się w dobrych nastrojach. A teraz do pracy!