O szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Meksyku

Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki

w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym

Nauka w naszym Punkcie umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

Placówka nasza realizuje plan nauczania, który obejmuje: edukację wczesnoszkolną w klasach najmłodszych (I-III), język polski oraz wiedzę o Polsce według nowych ram programowych.

Ponadto realizujemy spotkania ze środowiskiem meksykańskim, współpracując z zaprzyjaźnionymi instytucjami i szkołami miejscowymi, w celu szerzenia polskiej kultury i tradycji.

Wszystkim uczniom i ich rodzicom oferujemy szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych, znajdujących się w bibliotece szkolnej. 

Biblioteka szkolna czynna jest w każdą sobotę w godzinach zajęć. (9:00 - 16:00)

Szkolny Punkt Konsultacyjny

 jest

 placówką przyjazną dla meksykañskiego środowiska oświatowego!

 

ADRES  SZKOŁY: Embajada de Polonia,  Calle  Cracovia no.40, Col.San Angel, CP.01000

     

Zapraszamy Rodziców i Dzieci!

W sprawie informacji o zapisach : hannakotskiba@gmail.com

 telefonos: 56351959  i tel.kom. 0445524280259